Onze partners

We werken samen met ervaren en gevestigde partners in de ontwikkelingslanden. Wij streven ernaar om de capaciteit van onze partnerorganisaties te vergroten en bieden ondersteuning voor programma-ontwerp, uitvoering en evaluatie. Wij handhaven een 'twin-track approach' in ons werk, dat zich richt op de directe behoeften van gehandicapte kinderen en hun familie, alsmede de lange termijn veranderingen die nodig zijn in de samenleving. Wij selecteren zorgvuldig de partners waarmee we samenwerken en meten hun impact tegen vastgestelde criteria.

Support for Socialisation in Zimbabwe

We hebben een speciale relatie met Support for Socialisation in Zimbabwe, welke is opgericht in 2008 door onze oprichtste als antwoord op de toenemende uitsluiting en sociale onrechtvaardigheid waarmee gehandicaote kinderen en hun families in Zimbabwe dagelijks te maken hebben. Support for Socialisation is gevestigd in de Manicaland provincie in Zimbabwe. Wij ondersteunen de volgende projecten:

- Formeel en niet formeel onderwijs
- Voorlichting over handicaps
- Gezondheid en Revalidatie
- Sport for Social Change
- Ouderondersteuning
- Network for Disabled Children Zimbabwe

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?