Onze Projecten

Wij ondersteunen projecten die werken aan gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap en hun families. We werken samen met ervaren en gerenommeerde lokale partners om capaciteit op te bouwen en te zorgen voor de duurzaamheid van de programma's. Wij handhaven een holistische benadering in ons werk; we werken met het kind, het gezin en de gemeenschap waarin zij leven

Onze thematische aandachtsgebieden

De projecten die we ondersteunen zijn gericht op de volgende thematische gebieden:

 Formeel en informeel  onderwijs

 Wij ondersteunen projecten die zich richten op het creëren van toegang tot en het behoud van gehandicapte kinderen in het basisonderwijs. We  ondersteunen ook lerarenopleidingen.

 Voorlichting over handicaps

 Wij ondersteunen voorlichtingscampagnes over handicaps in klinieken, scholen en gemeenschappen die mensen voorzien van informatie over  de preventie van handicaps en het belang van vroegtijdige signalering en tijdige behandeling.

 Rehabilitatie

 Wij ondersteunen projecten die de fysieke mobiliteit en onafhankelijkheid van gehandicapte kinderen vergroten. Dit gebeurt veelal d.m.v. training  van hun ouders / verzorgers voor revalidatie-oefeningen en het verstrekken van hulpmiddelen.

 Sport for Social Change

 Wij ondersteunen projecten die de kracht van sport gebruiken om het bewustzijn over handicaps te vergroten, integratie van gehandicapte  kinderen te stimuleren in hun scholen en gemeenschappen en hen sociale vaardigheden leren en gezondheidsvoorlichting geven.

 Ouderondersteuning

 Wij ondersteunen projecten die zich richten op empowerment van de ouders / verzorgers van kinderen met een handicap; die hen strategieën  leren over hoe om te gaan met de handicap en die hen helpen een klein inkomen te genereren.

 Netwerken

 Wij steunen de ontwikkeling van gezamenlijke initiatieven of netwerken van gelijkgestemde organisaties die werken aan gelijke rechten en  kansen voor kinderen met een handicap.

Twin-Track Approach

Wij geloven dat lobby en capaciteitsopbouw van gemeenschappen en lokale professionals binnen bestaande structuren de meest effectieve manier is om op lange termijn een duurzame verandering te bewerkstelligen. Echter, we erkennen dat dit een langdurig proces kan zijn, inclusief onderhandelingen, en de planning en ontwikkeling van trainingsprogramma’s. We zijn ons er ook van bewust dat kinderen met een handicap en hun families dringende behoeften hebben die hun dagelijkse leven beïnvloeden. Daarom hanteren wij in ons werk een twin-track approach [1]:Deze tweeledige aanpak richt zich op de directe behoeften van gehandicapte kinderen en hun families op korte termijn en hun behoeften op de lange termijn. Door specfieke interventies streven wij ernaar om de toegang tot gezondheidszorg en revalidatie, formeel en niet-formeel onderwijs, sociale activiteiten en andere ondersteunende diensten te verhogen. Tegelijkertijd richten we ons op het doorbreken van maatschappelijke barrières. Deze belemmeringen omvatten fysieke toegankelijkheid van gebouwen, houding t.o.v. handicaps, en mainstreaming handicaps in ontwikkelingsprogramma's. Dus, in aanvulling op de handicap-specifieke dienstverlening pleiten we ervoor om bestaande barrières te veranderen. We zullen voorkomen dat we bestaande diensten en doelstellingen dupliceren, en zullen ons enkel inzetten om de gaten in dienstverlening op te vullen door samen te werken met lokale partners en actief op zoek te gaan naar samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties.

[1] Dit Twin-Track diagram is een aangepaste versie van 'the twin-track approach' van CBM: http://www.cbm.org/The-Twin-Track-approach-250816.php

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?