Waarom – Het Probleem

In landen over de hele wereld leven mensen met een handicap vaak aan de rand van de samenleving, beroofd van hun fundamentele rechten. 

Kinderen met een handicap

Kinderen met een handicap zijn een van de meest kwetsbare en gemarginaliseerde groepen in veel samenlevingen. Ze hebben beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en revalidatie, sport en wijkactiviteiten. Hun handicap verhoogt het risico op misbruik en verwaarlozing aanzienlijk. Als gevolg van discriminatie en stigmatisering worden hen rechten en kansen ontzegd die wel toegankelijk zijn voor hun niet-gehandicapte leeftijdsgenoten.

Handicaps en armoede

Handicaps en armoede zijn aan elkaar gelinkt; handicaps zijn zowel een oorzaak als een gevolg van armoede. Armoede verhoogt het risico op vermijdbare handicaps door gebrek aan gezondheidszorg, hygiëne, ondervoeding en onveilige levensomstandigheden. Kinderen die in armoede leven hebben meer kans op ziekten en infecties, met name in de kwetsbare eerste kinderjaren [1]. Er wordt geschat dat 65% van de handicaps in jonge kinderen in Afrika het directe gevolg is van onbehandelde ziekten en infecties [2]. Een aanzienlijk percentage van handicaps kan worden voorkomen door het geven van borstvoeding en vitamine A-supplementen [3]. Maar, handicaps kunnen ook direct leiden tot armoede vanwege een gebrek aan toegang tot diensten en kansen die wel beschikbaar zijn voor valide mensen van de samenleving.

Vrouwelijke Caregiver

Ouders en verzorgers hebben vaak moeite om te voorzien in de basisbehoeften van hun gehandicapte kind. Als een kind met een handicap wordt geboren, krijgt de moeder vaak de schuld van de handicap. Het is niet ongewoon voor de vader om zijn familie in de steek te laten, waardoor de moeder alleen komt te staan voor de zorg van haar kind. Een broer of zus, meestal een zus, wordt regelmatig verantwoordelijk gesteld voor de verzorging van het gehandicapte broertje of zusje, en kan daardoor dus niet meer naar school [4]. Tijdens onze impact assessment in Zimbabwe in 2014 gaf 55% van de vrouwelijke zorgverleners aan dat vaders en andere mannelijke familieleden in het algemeen niet betrokken zijn bij de opvoeding van het gehandicapte kind [5]. Daarom zijn wij van mening dat moeders en vrouwelijke verzorgers moeten worden ondersteund en dat hun mannelijke familieleden moeten worden geïnformeerd over handicaps en het belang van een goed rehabilitatie proces.

Houding van de samenleving

Stigma leidt tot negatieve houdingen ten aanzien van kinderen met een handicap en hun families. We geloven dat handicaps een mensenrechten kwestie zijn. Volgens het social model of disability, zijn mensen gehandicapt door hun omgeving en niet alleen door hun lichaam. Toch kunnen deze hindernissen overwonnen worden, als overheden, NGO's, professionals en mensen met een handicap en hun families samenwerken om beleid en wetgeving te wijzigen, de toegang tot diensten te verbeteren en de houding van de samenleving te veranderen. Er is behoefte aan meer publieke informatie over handicaps, het voorkomen van handicaps en het belang van vroege identificatie en behandeling.

[1] The African Report on Children with Disabilities, p26 – ACPF - 2014
[2] The African Report on Children with Disabilities, p19 – ACPF - 2014
[3] The African Report on Children with Disabilities, p20 – ACPF - 2014
[4] DFID Disability Framework – Leaving no one behind - 2014
[5] S4S Impact Assessment, p18 – Janette Hetherton - 2014

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?