Onze Theory of Change

Onze strategische fase 2015-18 is ontwikkeld rondom onze Theory of Change, ofwel 'theorie van verandering'. Wij geloven dat deze aanpak ons in staat heeft gesteld om een ​​strategie te ontwikkelen op basis van de lange termijn veranderingen die we willen zien in de samenlevingen waarin we werken.

Het stelt ons in staat om te visualiseren hoe deze verandering zal gebeuren en hoe we dit kunnen meten en demonstreren. We erkennen dat het belangrijk is om de aannames die onze interventies leiden nader te onderzoeken. In onze Theory of Change hebben we terug gewerkt van het voorgenomen lange-termijn resultaat (de verandering die we willen zien), door middel van tussentijdse resultaten (wat is nodig om deze verandering te laten gebeuren), indicatoren (hoe weten we of verandering is heeft plaatsgevonden), en ten slotte de activiteiten. 


Bij de ontwikkeling van onze Theory of Change hebben we bepaalde zaken geïdentificeerd waarvan wij geloven dat ze correct zijn, maar die verder onderzocht en getest zullen moeten worden; de zogenaamde aannames. Aannames kunnen eenvoudig worden toegelicht met het volgende voorbeeld: "Wij veronderstellen dat als A gebeurt, B zal volgen”. Deze aannames zullen worden getest gedurende deze strategische fase. Het testen zal deel uitmaken van ons monitoring, evaluatie en leren framework en we zullen gebruik maken van methodes zoals Focus Groep Discussies (FGD), interviews, observaties en desk research.

    
ABC = Able-bodied children / APA = Adapted Physical Activity / CWD = Children with disabilities / NGO = Non Governmental Organisation

Voor meer informatie over onze Theory of Change neem contact met ons op. 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?