Proclaimer

De informatie op deze website is de verantwoordelijkheid van S4S Nederland. We doen ons best om deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Heeft u iets gelezen of gezien wat niet klop, of mist u iets? Laat het ons dan weten, zodat we het kunnen aanpassen als dat nodig is. Uiteraard geldt dit ook als een deel van de website niet goed werkt, bijvoorbeeld als gevolg van een technische storing.

Wij waarderen uw opmerkingen en input. Als u onverhoopt hinder heeft ondervonden van verkeerde informatie of een technische storing op onze website, dan zullen we samen met u een oplossing proberen te vinden. Maar S4S Nederland is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onbeschikbaarheid van deze site.

Via deze website biedt S4S Nederland toegang tot websites en / of informatie die door derden worden onderhouden. S4S Nederland is niet aansprakelijk voor de inhoud en de gevolgen van het gebruik van deze websites en informatie.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?