Visie en Missie

Stichting S4S Nederland zet zich in voor het verbeteren van de levensomstandigheden en het stimuleren van sociale integratie van kinderen met een handicap en hun families in ontwikkelingslanden. Wij streven naar een samenleving waarin handicaps geaccepteerd worden; waarbij geen gehandicapt kind buitengesloten wordt; waar kinderen met een handicap zichzelf ontwikkelen en hun maximale potentieel kunnen bereiken; en waar gezinnen de inzichten en economische middelen hebben om te voorzien in de behoeften van hun kinderen.

Onze Visie

Een wereld waarin handicaps worden geaccepteerd en kinderen met een handicap gelijke rechten en kansen hebben als valide leeftijdsgenootjes.

Onze missie

Te werken aan de realisatie van gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap en hun families in de landen waar we partner projecten ondersteunen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?