Onze waarden

Wij richten ons op het creëren van duurzame verandering. Wij zijn onafhankelijk, zonder religieuze, politieke of overheidsbetrekkingen, en in ons werk laten wij ons leiden door de volgende waarden:

Social Model of Disability
We maken gebruik van het ‘Social Model of Disability’, wat streeft naar gelijkheid. Wij richten ons op de veranderingen die nodig zijn in de samenleving, waaronder; het veranderen van de houding t.o.v. handicaps, het bieden van sociale diensten, voorlichting en verbetering van toegang tot gebouwen en informatie.

Rights Based Approach
We hanteren een op rechten gebaseerde aanpak ter verbetering van de situatie van kinderen met een handicap en hun families.

Lokaal Gedreven
We zijn ervan overtuigd dat verandering lokaal moet worden aangedreven, en dat de stem van kinderen met een handicap en hun families moeten al onze interventies leiden. De kennis en ervaring van de lokale medewerkers en vrijwilligers van onze partnerorganisatie(s) zijn ook leidend in de programma’s.

Empowerment
We geven geen geld of goederen aan kinderen en hun ouders. Wij streven ernaar om te pleiten voor de gelijkheid van gehandicapte kinderen en hun families, en we versterken de capaciteit van lokale professionals en gemeenschappen.

Focus op Kinderen
Wij richten ons op kinderen, omdat we geloven dat dit is waar we de grootste verandering kunnen bereiken. Wij geloven ook in het belang van de sociale omgeving van het kind en de noodzaak om families en gemeenschappen in onze aanpak te betrekken.

Investeren in Mensen
Wij zijn van mening dat op lange termijn duurzame verandering alleen kan worden bereikt door te investeren in mensen. Daarom richten we ons op het versterken van de capaciteit van onze lokale partnerorganisatie(s), lokale professionals en gemeenschappen.

Samenwerking
We zoeken actief samenwerking met degenen die onze visie delen. Via strategische partnerschappen zullen we in staat zijn om blijvende verandering te bewerkstelligen op een grotere schaal.

Monitoring, Evaluatie en Leren
Wij zullen ervoor zorgen dat we vooruitgang boeken in de levens van kinderen met een handicap en hun families. We zullen deze veranderingen monitoren, evalueren en de lessen die we leren delen.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?