Bescherming van Kinderen en hun Rechten

S4S Nederland is vastbesloten om alle kinderen met wie we werken veilig te stellen van discriminatie en misbruik. Samen met onze bestuursleden, medewerkers, vrijwilligers, adviseurs en de mensen waarmee we samenwerken hebben we een sterke Safeguarding and Child Protection Policy ontwikkeld.

S4S Nederland hanteert hierbij de volgende uitgangspunten:
* Het welzijn van het kind staat voorop.
* Alle kinderen hebben recht op bescherming tegen misbruik, ongeacht geslacht, etnische afkomst, handicap, seksuele geaardheid of geloof.
* Geen enkel kind of groep kinderen zullen minder gunstig worden behandeld dan anderen, en zullen in staat worden gesteld om toegang te krijgen tot diensten die voldoen aan hun specifieke behoeften.
* Alle verdenkingen en beschuldigingen van misbruik zullen serieus worden genomen en snel en adequaat worden opgevolgd.
* Alle S4S Nederland bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers hebben een verantwoordelijkheid om problemen te melden.
* Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van S4S Nederland zijn verplicht zich te committeren aan een gedragscode bij aanvang van hun werk.

Alle bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van S4S Nederland zijn zich bewust van dit beleid en wat te doen als zij zich zorgen maken om de bescherming van een kind, of als een van de hierboven genoemde problemen plaatsvinden. Het beleid geeft richtlijnen voor diegenen die reageren op problemen, zodat deze goed worden opgevolgd.

Het is het beleid van S4S Nederland dat binnen de organisatie niemand zal werken met kinderen die reeds is veroordeeld of een officiƫle waarschuwing heeft ontvangen voor een kindermisdrijf.

Dit betekent dat:
* Iedereen die onder de vlag van S4S Nederland direct met kinderen zal werken voor aanvang van de werkzaamheden een verklaring van goed gedrag dient te overleggen. 

* Gedurende de betrokkenheid bij S4S Nederland zal men zich houden aan de gedragscode.
* S4S Nederland zal alle redelijke maatregelen nemen, waaronder het verkrijgen van toelichtingen op de verklaring van goed gedrag, om ervoor te zorgen dat personen die zijn veroordeeld of een formele waarschuwing hebben gekregen met betrekking tot seksuele misdrijven tegen kinderen geen werk zullen verrichten onder de vlag van S4S Nederland.

S4S Nederland stimuleert kinderen en volwassenen om hun bezorgdheid te uiten of klachten in te dienen bij een van de bestuursleden, medewerkers of vrijwilligers over enige vorm van onaanvaardbaar en / of beledigend gedrag ten opzichte van kinderen.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze Safeguardig en Child Protection Policy.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?