Veel Gestelde Vragen

Waarom richt S4S Nederland zich op gehandicapte kinderen?
Wij geloven dat dit is waar we de grootste verandering kunnen bereiken. Maar, om deze verandering tot stand te brengen, betrekken wij ook de sociale omgeving van het kind bij alle activiteiten; families, gemeenschappen en dienstverleners. Op die manier creëren we de meest gunstige voorwaarden voor duurzame verandering.

Hoe wordt S4S Nederland gefinancierd?
Het merendeel van onze financiering komt via subsidie-organisaties, zoals stichtingen en vermogensfondsen. We krijgen ook financiering door middel van online fondsenwerving, particuliere donateurs en fondsenwerving evenementen op scholen, in kerken en bij sport clubs. Wilt u ons werk ondersteunen? Klikt dan hier voor meer informatie.

Richt S4S Nederland zich op een bepaalde handicap?
Nee, de programma’s die wij ondersteunen richten zich op kinderen met alle soorten handicaps. We stellen de individuele behoeften van het kind en het gezin centraal. Deze zijn vaak vergelijkbaar ongeacht de aard van de handicap. Echter, we erkennen wel dat de aard van de handicap specifieke interventies noodzakelijk maakt. We hebben een netwerk wat we in kunnen schakelen als er specifieke interventies en ondersteuning nodig zijn, waarin wij niet zouden kunnen voorzien.

Waarom gebruikt S4S Nederland beide termen ‘gehandicapte kinderen’ en ‘kinderen met een handicap’
Er is internationaal veel verwarring betreffende de correcte terminologie over handicaps. Wij geven de voorkeur aan de term ‘kinderen met een handicap’, maar we gebruiken ook de term ‘gehandicapte kinderen’, met name voor een betere leesbaarheid van bepaalde teksten.


Één van de waarden van S4S Nederland geeft aan ‘rights based approach'. Wat betekent dit?
In ons werk richten we ons op de uitvoering van gelijke rechten en kansen voor kinderen met een handicap en hun families. Dit betekent dat we hen stimuleren hun rechten te claimen, terwijl we tegelijkertijd lobbyen met overheid en dienstverleners voor een gelijkwaardige behandelijk van gehandicapte kinderen en hun families.

Één van de waarden van S4S Nederland geeft aan ‘social model of disability’. Wat betekent dit?
Het sociale model legt uit dat een beperking wordt veroorzaakt door barrières in de samenleving. De beperking treedt op in de interactie tussen een persoon, zijn of haar functionele mogelijkheden en de omgeving. Het sociaal model richt zich op de veranderingen die nodig zijn in de samenleving om de situatie te verbeteren. Wanneer deze veranderingen zich voordoen en belemmeringen worden opgeheven, zullen mensen met een handicap in staat zijn om onafhankelijk en gelijkwaardig in de samenleving te staan, zodat ze keuzes hebben en controle over hun eigen leven.

Ik wil graag kleding, speelgoed of andere items doneren. Is dit mogelijk?
In principe accepteren we geen donaties van kleding of speelgoed. Onder strikte voorwaarden accepteren we soms revalidatie middelen, zoals rolstoelen, krukken, ballen, gewichten en andere items. Of we de donatie van goederen kunnen accepteren hangt ook af van waar de donatie vandaan komt. Het is enorm duur en tijdrovend om goederen te importeren naar Zimbabwe. Mocht u goederen willen doneren, neem dan contact met ons op.

Ik wil geld doneren aan S4S Nederland. Hoe kan ik dit doen?
Wij accepteren eenmalige of regelmatige donaties. U kunt doneren via het online platform WhyDonate waarvan wij partner zijn. In het geval u vragen heeft over het doen van een donatie of een al reeds gemaakte donatie, neem dan contact met ons op.

Heeft S4S Nederland een politieke overtuiging?
Nee, we hebben geen politieke overtuiging.

Heeft S4S Nederland een religieuze overtuiging?
Nee, we hebben geen religieuze overtuiging.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?