Welkom bij Stichting S4S Nederland

Kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden leven vaak geïsoleerd van de buitenwereld. Ze hebben beperkt toegang tot onderwijs en gezondheidszorg. Vaak zijn ze slachtoffer van verbaal en seksueel geweld, en hebben ze een grotere kans om op te groeien in armoede.

Stichting S4S Nederland komt op voor de rechten van kinderen met een handicap. We zetten ons in voor het verbeteren van de levensomstandigheden van deze kinderen en hun families door samen te werken met lokale partners. Zo ondersteunen we onze lokale partners door het bieden van training, technische expertise en financiering voor programma’s die de positie van kinderen met een handicap in hun gemeenschap versterken. Samen creëren we duurzame verandering.

De programma’s die we ondersteunen richten zich op:
- Het creëren van toegang tot gezondheidszorg en rehabilitatie waaronder therapie, aangepaste sport en spel activiteiten, medicijnen en hulpmiddelen.
- Het creëren van toegang tot formeel en informeel onderwijs.
- Het begeleiden van families in het omgaan met de handicap en het creëren van mogelijkheden voor kleinschalige inkomsten genererende projecten
- Het geven van voorlichting over handicaps en het belang van vroegtijdige identificatie aan de gemeenschap.
- Het reduceren van barrières in communicatie, informatie en fysieke toegankelijkheid in gemeenschappen.

We monitoren de impact van de programma’s die we ondersteunen. Zo kunnen we er voor zorgen dat we het maximaal haalbare halen uit onze investeringen.  

Inschrijven voor onze nieuwsbrief?